Általános szerződési feltételek, adatvédelem

1) Konferenciaszervező

A(z) III. Láthatatlan Konferencia szervezője a Láthatatlan Egyetem Egyesület (Székhely: 1085 Budapest, József körút 69. e-mail: hello@lathatatlanegyetem.hu)

Adószám: 18657827-1-42

Nyilvántartásba vevő szervezet és határozat száma: Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.504/2014/6.

2) A konferencia résztvevői

A konferencián a következők vehetnek részt:

  • a.) A konferencia szervezői.
  • b.) A konferencia felkért előadói.
  • c.) A konferencia látogatói, akik a konferencia honlapján megtalálható adatkérő űrlapon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat és elfogadják a konferencia általános szerződési feltételeit.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

3) A konferencia helyszíne, időpontja

A konferencia időpontja: 2019. 02. 23. szombat, 14:00-20:00 Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar – Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.)

4) Házirend

A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel a konferencián való megjelenésre. A konferencián látogatóként az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette a Láthatatlan Egyetem Egyesület számlájára. A részvételi helyeket a befizetés sorrendjében adjuk ki. Az ülőhelyek elfoglalása a konferencia napján érkezési sorrendben történik. A fizetés módja bankkártyás fizetés vagy átutalás. Regisztráció: 13:30-14:00 óra között. Az ülőhelyek elfoglalása szabadon történik, kivéve a megjelölt VIP helyeket. A VIP helyek azok vehetik igénybe, akiket a Szervező a Konferencia helyszínén a regisztráció során erről tájékoztat. Az előadások alatt kérjük a mobiltelefonokat kikapcsolni. Az előadásokról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni. A konferencián a szervezők fotókat készítenek. Megrendeléseddel és részvétellel hozzájárulásodat adod, hogy a fotókon szerepelj, azokat publikálhassuk, PR célra felhasználhassuk. Jelentkezéseddel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válsz a konferencián való részvételre, de nem vagy jogosult a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen szórólap szórására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott névjegyekre. Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól. Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szervező az előadások témájának, a konferencia programjának változtatási jogát fenntartja. Résztvevőnek a regisztrációkor megkapott azonosítóját (nyakba akasztható azonosító vagy névtábla) a konferencia teljes időtartama alatt viselnie kell, hogy Szervező eldönthesse ki léphet be a konferencia területére.

5) Étkezés

A konferencia részvételi díja tartalmaz étel-ital ellátást. A szünetekben a helyszínen a szervezők által megjelölt helyen kihelyezett enni és innivalót tartalmazza az ár, a büfében lehet egyéb ételt és italt vásárolni.

6) Dohányzás

Dohányozni csak az épület bejáratától 5m-en túl lehet.

7) Adatvédelem

A lathatatlanegyetem.hu/konferencia oldal látogatói az oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Láthatatlan Egyetem Egyesület az adatai alapján díjbekérőt vagy számlát állítson ki számára, illetve azokat kapcsolattartás céljából felhasználja. A jeletkezés felüleleten van lehetőség felíratkozni hírlevél szolgáltatásra. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított. Az adatokat minden eseteben a Mailmaster.hu szerverein tároljuk, illetéktelen, harmadik személy nem férhet hozzájuk. Adatvédelemmel kapcsolatban a hatályos adatvédelmi törvények előírása szerint járunk el.

8) Szerzői jog

Az II. Láthatatlan Konferencián elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a látogatóik kizárólag saját maguk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos! A konferencia előadásokon túli egyéb tartalmának felhasználása a C.C. Lincence alapján történhet.

9) Elállási és felmondási jog

Résztvevő jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a Szervező a díjbekérő kiküldésének időpontját tekinti. Résztvevő elállási, illetőleg felmondási jogával akkor él, ha az elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon e-mailen jelzi a Szervező részére az hello@lathatatlanegyetem.hu e-mail címen. Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta: Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási/felmondási jogomat az II. Láthatatlan Konferencián való részvétellel kapcsolatban. Résztvevő neve: Résztvevő által a regisztráció során megadott email cím: Szerződéskötés időpontja: Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja: Aláírás Dátum Szervező Résztvevő részére visszajáró díjösszeget Résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizeti banki átutalással. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét Szervező a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul. A Konferencia helyszínén történt megjelenés és regisztráció után felmondott szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel teljesült.

10) Panaszkezelés

Résztvevő esetleges panaszát e-mailban vagy ajánlott levélben juttathatja el Szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Résztvevőt 8 napon belül tájékoztatja. Szervező és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik. Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat. Elérhetőség: Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: 061/488-2131

11) Egyebek

A konferencia szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására. A megvásárolt részvételi díj visszafizetésére nincs lehetőség sem a konferencián való megjelenés és regisztráció után, sem a rendezvényt követően. Budapest, 2019.02.12.

Adatvédelmi nyilatkozat

A lathatatlanegyetem.hu/konferencia oldal adatvédelmi tájékoztatója A látogatók az oldalon található jelentkezési űrlapok önkéntes kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Láthatatlan Egyetem Egyesület (1085 Budapest, József körút 69.; 18657827-1-42; e-mail: hello@lathatatlanegyetem.hu) az adatai alapján díjbekérőt vagy számlát állítson ki számára, illetve azokat kapcsolattartás céljából felhasználja. A jeletkezés felüleleten van lehetőség felíratkozni hírlevél szolgáltatásra. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított. Az adatokat addig tároljuk, ameddig a regisztrált felhasználó annak törlését nem kéri. A regisztrált személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat) fordulhat. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható (www.njt.hu). Jelen adatvédelmi tájékoztató nem teljes, a vonatkozó törvényeket betartjuk az adatkezeléseink során. Az adatokat a Mailmaster szerverein tároljuk, harmadik fél részére nem adjuk át. Minden adatvédelmi kérdésben a vonatkozó törvényeknek megfelelően járunk el!